از سوی فدراسیون کشتی

تاريخ درج خبر : چهارشنبه 1 آبان 1398
-- آمار بازديد : 197

فدراسیون کشتی اصلاحیه شیوه نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریتی داوارن کشتی کشور را اعلام کرد.
 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این شیوه نامه به شرح زیر است:
 
 
شیوه نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریتی داوارن کشتی کشور
 
 شیوه نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریتی داوران کشتی کشور با هدف تحقق مفاد اساس نامه فدراسیون های ورزشی آماتور جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/2/81 و اصلاحیه اساسنامه فدراسیون کشتی به تاریخ 07/05/1396، با توجه به اهمیت ویژه جایگاه داوران در کشتی و به منظور نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت های حوزه داوری کشتی کشور و ارتقاء جایگاه و توسعه کمی و کیفی عملکرد داوران در فضای مدیریتی کشور در سطح ملی و بین المللی به شرح ذیل ارائه می گردد.
 
الف - مجمع داوران کشتی کشور:
به منظور بهره مندی از خرد جمعی و امکان استفاده از تجربیات جامعه داوران کشتی "مجمع داوران" با مشخصات ذیل تشکیل می شود:
1-  شاخص های اعضای واجد شرایط عضویت در مجمع داوران کشتی:
1-1- کلیه داوران بین الملی فعال
2-1- سه نفر از روسای هیات کشتی استان ها
3-1- داوران ممتاز ملی دارای مدال در رقابت های المپیک، جهانی و آسیایی بزرگسالان
4-1- روسای کمیسیون داوران استان ها
2- نحوه فعالیت مجمع داوران کشتی:
1-2- با اعلام رسمی رئیس فدراسیون کشتی، مجمع داوران هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
2-2- دبیر فدراسیون کشتی و رئیس کمیسیون داوران مسئول هماهنگی و تشکیل جلسات و تهیه دستور جلسه خواهند بود.
3-2- کلیه تصمیمات مجمع پس از تایید و ابلاغ رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود .
3- شرح وظایف مجمع داوران کشتی کشور:
1-3- بررسی و اعلام نظر در خصوص مصوبات و پیشنهادات کمیسیون داوران
2-3- ارائه پیشنهاد به فدراسیون برای ارتقاء شرایط کمی و کیفی حوزه داوری کشتی کشور
3-3- شرکت  اعضاء مجمع در انتخابات کمیسیون داوران کشتی
ب- شاخص های اعضاء واجد شرایط، نحوه انتخاب، فعالیت و شرح وظایف کمیسیون داوران کشتی کشور
1-  کمیسیون  داوران کشتی کشور متشکل از:
1-1- ده نفر عضو اصلی: 6 نفر آنها انتخابی از طریق شرکت در انتخابات و 4 نفر از آنها انتصابی با پیشنهاد رئیس کمیسیون داوران و تایید رئیس فدراسیون کشتی-شامل : داورs1  حداکثر یک نفر+ داور درجه یک بین المللی حداکثر3 نفر + داور درجه دو و سه بین المللی حداکثر 2 نفر، که در بخش انتخابات برای هر یک از منتخبین یک نفر از همان درجه به عنوان عضو علی البدل در نظرگرفته می شود.
تبصره یک : در صورت عدم شرکت داوران درجه 1S در انتخابات، یک سهمیه به داوران درجه یک بین المللی اضافه خواهد شد.
تبصره دو : جهت انتخاب داوران درجه 2 و 3 ، صرفا دو نفر بدون در نظر گرفتن درجه و با توجه به تعداد آراء کسب شده (می تواند دو نفر درجه 2 و یا دو نفر درجه 3 و یا یک نفر درجه 2 و یک نفر درجه 3) لحاظ گردد. 
2-1- یک نفر نماینده بانوان به پیشنهاد نایب رئیس بانوان و تایید رئیس کمیسیون داوران
3-1- یک نفر نماینده سنتی مردان به تایید رئیس کمیسیون داوران
4-1- حضور نماینده رسمی فدراسیون (دبیر)
5-1- رئیس کمیسیون داوران کشور
6-1- رئیس انستیتو کشتی
7-1- نایب رئیس بانوان یا نماینده داوران بانوان(مجموعا یک رای)
تبصره: به منظور پیگیری امور اداری و اجرایی، دبیر کمیسیون به پیشنهاد رئیس کمیسیون داوران و تایید اعضای کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون معرفی خواهد شد.(بدون حق رای)
2- شاخص های اعضاء واجد شرایط کمیسیون داوران کشور:
1- 2- داوران بین المللی فعال(1S ، 1، 2 و 3) در رشته¬های کشتی آزاد و فرنگی
2-2- داشتن حداکثر 58 سال سن
تبصره: داورانی که از نظر سنی طبق ضوابط اتحادیه جهانی کشتی مجاز به شرکت در مسابقات بین¬المللی بوده و مجموع دو سال قضاوت را دارا باشند، مجاز به کاندید شدن خواهند بود.
3- نحوه انتخاب و انتصاب اعضای کمیسیون داوران:
1-3- اعلام فراخوان ثبت نام از داوران واجد شرایط طبق مفاد بند 2 از سوی فدراسیون.
2-3- برگزاری انتخابات به یکی از روش های حضوری یا پیامکی و شمارش آرا و اعلام اسامی منتخبین
3-3- تعداد داوران انتخاب شده در کمیسیون داوران(انتصابی یا انتخابی) به استثنای رئیس کمیسیون داوران در رشته¬های آزاد و فرنگی، از هر استان  حداکثر یک نفرمی باشد، به استثنای استان تهران که دو نفر خواهند بود.
تبصره: در صورت انتصاب داوران هریک از استان¬ها بعنوان عضو کمیسیون داوران، از سهمیه استان¬های مربوطه کاسته نخواهد شد.
4-3- در صورت برابری آرا در بین کاندیداهای انتخاباتی اولویت اول درجه، در صورت برابری سابقه(شماره دفترچه) با رعایت بند یک ملاک عمل خواهد بود.
5-3- اعضای انتصابی با پیشنهاد رئیس کمیسیون داوران با رعایت بند 1-1 از بخش "ب" این شیوه نامه و تایید رئیس فدراسیون به عضویت کمیسیون خواهند آمد.
4- نحوه فعالیت کمیسیون داوران کشتی کشور:
1-4- فعالیت اعضای کمیسیون داوران برای مدت دو سال و در صورت تمدید توسط رئیس فدراسیون برای دو سال دیگر ادامه خواهد داشت.
2-4- برگزاری حداقل یک جلسه عادی در هر ماه و بنا به ضرورت و پیشنهاد رئیس کمیسیون داوران، جلسه فوق العاده برگذارخواهد شد.
3-4- تهیه قالبی مخصوص جهت پیشنهادات و تایید مصوبات
4-4- رسمیت جلسات با حضوراعضاء نصف بعلاوه یک
5-4- تصویب پیشنهادات با حداکثر آرا (نصف بعلاوه یک)
6-4- حذف اعضا در صورت غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه
7-4- صاحبان رای : دبیر فدراسیون، 10 نفر اعضای اصلی کمیسیون داوران، رئیس کمیسیون داوران، رئیس انستیتو کشتی، نماینده بانوان، نماینده سنتی مردان.
8-4- رئیس کمیسیون داوران توسط رئیس فدراسیون انتخاب می شود.
9-4- روسای هیات های استان ها با ابلاغ این شیوه نامه از طریق فدراسیون می توانند با انتخاب 2 داور بصورت انتصابی، 3 داور انتخابی، یک داور نماینده بانوان و یک داور نماینده کشتی¬های سنتی  نسبت به تشکیل کمیسیون داوران استان خود اقدام نمایند.

5- شرح وظایف کمیسیون داوران کشتی کشور:
1-5- بررسی اعلام نظر درباره اهداف، راهبردها، سیاست ها و برنامه های حوزه داوری کشتی کشور به پیشنهاد رئیس کمیسیون داوران
2-5- نظارت و اعلام نظر درباره چیدمان داوران جهت شرکت در کلیه رقابت های ملی و بین المللی(داخلی و خارجی)
3-5- تایید نهایی داوران جهت اعزام به مسابقات المپیک ، جهانی ، آسیایی و بین المللی
4-5- تلاش در راستای ارتقاء جایگاه داوران کشتی کشور
5-5- تهیه و تدوین برنامه های سالانه آموزشی، رفاهی و اقتصادی
6-5- تلاش در جهت جذب اسپانسر اختصاصی
7-5- کلیه تصمیمات کمیسیون داوران پس از تایید و ابلاغ رئیس فدراسیون قابلیت اجراء خواهد داشت.
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي