از سوی فدراسیون کشتی

تاريخ درج خبر : شنبه 19 مرداد 1398
-- آمار بازديد : 125

فدراسیون کشتی نحوه برگزاری کلاس های استاژ داوری کتشی آزاد و فرنگی در سال 98 را اعلام کرد.
 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، پیرو بررسی های انجام شده در نحوه ی جذب داوران ملی در جهت توسعه کشتی و برطرف کردن نیاز استان ها برای داوری، از سوی فدراسیون کشتی مقرر شد: از این پس، کلاس های استاژ داوری به صورت یک مرحله ای (نه به صورت پیش نیاز و استاژ) برگزار شود.
 
 
نحوه برگزاری کلاس استاژ درجه 3 داوری ملی به شرح زیر است:
 
کلاس ها به صورت 4 روز متوالی شامل: آموزش مباحث داوری و آزمون های آمادگی جسمانی (حداقل نمره قبولی ده و نیم از 15 طبق فرم پیوست شماره یک)، آزمون زبان انگلیسی (حداقل 25 از 50 از سه نمونه سئوال پیوست شماره 2) و آزمون های داوری (حداقل 42 از 70 شامل: آزمخون های عملی قضاوت، جدول نویسی و ویدیو) می باشد.
لازم به یادآوری است متقاضیانی که در آزمون داوری قبول و در یک یا دو آزمون زبان انگلیسی و آمادگی جسمانی نمره ی قبولی را کسب نکنند، به عنوان تجدید اعلام و می بایست در آزمون مجدد شرکت نمایند و در صورت کسب نمره ی قبولی موارد تجدید شده، همانند قبولی های دفترچه داوری درجه 3 ملی دریافت خواهند کرد. در غیر این صورت متقاضیانی که در داوری و آزمون مجدد، نمره ی قبولی را بدست نیاورده اند، بعنوان مردود اعلام و می بایست مجدد در دوره ی آموزش شرکت کنند.
 
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي