مسابقات کشتی آزاد وفرنگی نونهالان قهرمانی استان

تاريخ درج خبر : چهارشنبه 9 مرداد 1398
-- آمار بازديد : 438

الف:  اوزان و شرایط مسابقات:  ((یک کیلو ارفاق وزن))

1. نونهالان: اوزان (32 تا 35-38-41-44-48-52-57-62-68-75-85 و 100 کیلوگرم)

کشتی گیران متولد 11/10/1382 لغایت 10/10/1385 مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.کشتی گیران متولد 11/10/1384 لغایت 10/10/1385 با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.

ب:  برنامه مسابقات:

ردیف

جدول زمان بندی

مورخه

ساعت

محل

1

وزن کشی رده های سنی نونهالان  آزاد و فرنگی(تمامی اوزان)

17/05/1398

8 الی 8:30

خانه کشتی شهید شاهماری نمین

2

مسابقات

17/05/1398

10

خانه کشتی شهید شاهماری نمین

 

ج:  مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:

  1. اصل شناسنامه و کارت ملی2-گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار با مهر و تاییده آموزش و پرورش منطقه3- بیمه ورزشی سال 98  4-ثبت نام در سامانه کارت  ملی کشتی 5- معرفی نامه هیات کشتی شهرستان بدون قلم خوردگی.

د: سایر موارد

  1. به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم اهداء خواهد شد.
  2.  فنی ترین کشتی­گیر برابر جدول مسابقات انتخاب خواهد شد.
  3. به تیم های اول تا سوم کاپ و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.
  4. از پذیرش تیم های که از کشتی گیران سایر شهرستان  و بخشها در ارنج تیم خود استفاده کرده باشند خودداری خواهد شد بخشها هر شهرستان بایستی در قالب تیم شهرستان مربوطه در مسابقات شرکت نمایند.  
  1.  کلیه شهرستان ها موظفند به منظورکنترل  نفرات  شرکت کننده در این مسابقات اطلاعات اعضای تیم های خود را (طبق جدول زیر) در یک فایل word و ارسال آن تا تاریخ 13/05/98 به هیات کشتی استان اقدام نمایند.

 

وزن

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

محل صدور

کد ملی

نام پدر

شماره تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي