تقویم برنامه های فنی تیم های ملی کشتی در تمامی رده های سنی در سه ماهه نخست سال 98 اعلام  شد

تاريخ درج خبر : سه شنبه 21 اسفند 1397
-- آمار بازديد : 88
تقویم برنامه های فنی تیم های ملی کشتی در تمامی رده های سنی در سه ماهه نخست سال 98 اعلام  شد.
 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در تمامی رده های سنی و  رشته های ساحلی و پهلوانی و همچنین کشتی کلاسیک بانوان شامل برگزاری 14 تورنمنت بین المللی و مسابقه و برگزاری 24 اردو  از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.
 
 
-زمان بندی اجرای برنامه های فنی در تمامی رده های سنی به شرح زیر است:
 

-زمان بندی اجرای برنامه فنی رده  سنی نوجوانان  کشتی آزاد   کشور در سه ماه نخست سال1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی تدارکاتی   مسابقات پیروزی

نوجوانان – آزاد

تهران – خانه کشتی محمد بنا

09/1لغایت 20/01/98

تورنمنت بین المللی مسابقه پیروزی

نوجوانان – آزاد

ترکیه

22/01لغایت 24/01/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی و جام یادگار امام (1)

نوجوانان – آزاد

تهران -خانه کشتی محمد بنا

31/01لغایت 10/02/98

مسابقات جام یادگار امام (ره)

نوجوانان – آزاد

استان داوطلب

11 /02لغایت 13/02/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(2)

نوجوانان – آزاد

تهران -خانه کشتی محمد بنا

20/02لغایت 02 /03/98

 

 

-زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان  کشتی فرنگی کشور در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی تدارکاتی   مسابقات   پیروزی

نوجوانان – فرنگی

تهران -خانه کشتی محمد بنا

09/1لغایت 20/01/98

تورنمنت بین المللی مسابقه پیروزی

نوجوانان – فرنگی

ترکیه

22/01لغایت 24/01/98

اردوی تدارکاتی جام یادگار امام

نوجوانان – فرنگی

تهران -خانه کشتی محمد بنا

31/01لغایت 10/02/98

مسابقات جام یادگار امام (ره)

نوجوانان – فرنگی

استان داوطلب

11 /02لغایت 13/02/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(1)

نوجوانان – فرنگی

تهران -خانه کشتی محمد بنا

23/02لغایت 03 /03/98

 

 

-زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی جوانان   کشتی آزاد کشور در سه ماه نخست سال1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی مقدماتی تیم ملی(1)

جوانان-آزاد

تهران - خانه کشتی محمد بنا

17/01لغایت 28/01/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(1)

جوانان-آزاد

تهران - خانه کشتی محمد بنا

02/02لغایت 12/02/97

مسابقات جام شاهد

جوانان-آزاد

استان داوطلب

04/02لغایت 06/02/98

تورنمنت بین المللی رومانی

جوانان-آزاد

رومانی

12/02لغایت 15/02/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(2)

جوانان-آزاد

تهران - خانه کشتی محمد بنا

22/02لغایت 2/03/98

 

 

   -زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی جوانان کشتی فرنگی کشور در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی مقدماتی تیم ملی(1)

جوانان- فرنگی

تهران - خانه کشتی محمد بنا

17/01لغایت 28/01/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(1)

جوانان- فرنگی

تهران - خانه کشتی محمد بنا

02/02لغایت 12/02/97

مسابقات جام شاهد

جوانان- فرنگی

استان داوطلب

04/02لغایت 06/02/98

شرکت در تورنمنت بین المللی  

جوانان- فرنگی

متعاقبا اعلام می شود

متعاقبا اعلام می شود

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(2)

جوانان- فرنگی

تهران - خانه کشتی محمد بنا

22/02لغایت 2/03/98

 

 

  -زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی  امید کشتی  آزاد کشور در سه ماه نخست سال 1398

 

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

مسابقات آسیایی

امید - آزاد

مغولستان

01/01لغایت 04/01/97

 

 

-زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی  امید کشتی  فرنگی کشور در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

مسابقات آسیایی

امید – فرنگی

مغولستان

01/01لغایت 04/01/98

 

 

-زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی  بزرگسالان کشتی آزاد کشور در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی مقدماتی آسیایی(1)

بزرگسالان -آزاد

تهران- خرم آباد

04/01لغایت 14/01/98

اردوی مقدماتی آسیایی(2)

بزرگسالان -آزاد

تهران- خانه کشتی موحد

17/01لغایت 28/01/98

مسابقات قهرمانی آسیا

بزرگسالان -آزاد

چین

1/2لغایت 8/02/98

اردوی مقدماتی مسابقات جهانی (1)

بزرگسالان -آزاد

تهران- خانه کشتی موحد

09/02لغایت 19/02/98

اردوی مقدماتی مسابقات جهانی(2)

بزرگسالان -آزاد

تهران- خانه کشتی موحد

23/02لغایت 01/03/98

 

 

   -زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی   بزرگسالان کشتی فرنگی کشور در سه ماه نخست سال1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی مقدماتی آسیایی

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

06/01لغایت 18/01/98

اردوی مقدماتی آسیایی

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

24/01لغایت 03/02/98

اردوی مقدماتی آسیایی

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

06/02لغایت 18/01/98

اردوی مقدماتی آسیایی

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

24/01لغایت 3/02/98

مسابقات قهرمانی آسیا

بزرگسالان – فرنگی

چین

3/2لغایت 8/02/98

اردوی مقدماتی جهانی (1)

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

14/02لغایت 24/02/98

اردوی مقدماتی جهانی (2)

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

30/02لغایت 09/03/98

 

 

-زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان و جوانان رشته آلیش و کلاسیک بانوان در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی

رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

قهرمانی کشور کشتی آلیش

بزرگسالان

آلیش

تهران

اردیبهشت ماه

 

 

-زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان کشتی های سنتی   در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی

رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردو مسابقات گزینشی بازی های ساحلی

بزرگسالان

ساحلی

استان داوطلب

01/01لغایت 09/01/98

مسابقات گزینشی بازی های ساحلی

بزرگسالان

ساحلی

پرتغال

09/01لغایت 10/01/98

اردو مسابقات گزینشی بازی های ساحلی

بزرگسالان

ساحلی

استان داوطلب

24/01لغایت 05/02/98

مسابقات گزینشی بازی های ساحلی(درصورت کسب نشدن سهمیه در پرتغال)

بزرگسالان

ساحلی

برزیل

06/02لغایت 08/02/98

قهرمانی کشور کشتی آلیش

بزرگسالان

آلیش

تهران

اردیبهشت ماه

 

 

-زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان کشتی پهلوانی    در سال 1398

شرح

رده سنی

رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی تدارکاتی تیم ملی کشتی پهلوانی

جوانان

پهلوانی

تهران

30/1 لغایت 4/2/98

مسابقات بین المللی جام شاهد

جوانان

پهلوانی

تهران

4/2 لغایت 6/2/98

مسابقات انتخابی تیم ملی پهلوانی

بزرگسالان

پهلوانی

استان داوطلب

25/2 لغایت 28/2/98

 

                                                                                                           

 

Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي