طی حکمی از طرف رئیس هیات کشتی استان،آقای دکتر رضا فرضی زاده(عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیل و قهرمان دانشجویان جهان) بعنوان نایب رئیس هیات کشتی استان اردبیل منصوب گردید.

تاريخ درج خبر : سه شنبه 16 بهمن 1397
-- آمار بازديد : 107

Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي