اختصاص حقوق ماهیانه به کشتی گیران قهرمان

تاريخ درج خبر : شنبه 13 بهمن 1397
-- آمار بازديد : 233

اختصاص حقوق ماهیانه به کشتی کشتی گیران قهرمان

مهندس بهنام بشیرپور رئیس هیات کشتی استان:

با پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت رئیسه کشتی استان به میمنت ایام ا... دهه فجر از بهمن ماه سال جاری به قهرمانان اول،دوم،سوم کشوری وقهرمانان مدال آور در مسابقات رسمی آسیایی و جهانی در تمام رده های سنی حقوق ماهیانه تعلق می گیرد.

ایشان افزود به ازای قهرمانی کشتی گیران مربیان ایشان هم  به نسبت پاداش دریافت خواهند کرد.

اولین حقوق ماهیانه درماه بهمن به آقای بهرام معروف خانی قهرمان آسیا تعلق گرفت.

Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي