دیدار رئیس واعضا هیئت کشتی با استاندار اردبیل

تاريخ درج خبر : جمعه 12 بهمن 1397
-- آمار بازديد : 95

مهندس بهنام جو:.باید برای سال ۹۸ کشتی اردبیل ارتقا کیفی وکمی داشته واز نظر رتبه به جایگاه واقعی خودبرسد
مهندس بشیرپور :با برنامه ریزی علمی وعملی واستفاده از تمام پتانسیل های استان.پیشکسوتان.مربیان وصاحبنظران اردبیل شاهد رشد وشکوفایی کشتی خواهد بود

 

 


Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي