مدال آوران ایران در مسابقات آسیایی

تاريخ درج مطلب : یکشنبه 16 آذر 1393
-- آمار بازديد : 1819

ايران تا به حال در دوازده دوره رقابت‌هاي كشتي بازي‌هاي آسيايي حضور داشته كه در كشتي آزاد صاحب 44 مدال طلا، 26 نقره و 18 برنز شده است.

در كشتي فرنگي نيز 14 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز نصيب ايران در بازي‌هاي آسيايي شده است.

مدال آوران ايران در بازي‌هاي آسيايي به ترتيب زير است:

كشتي آزاد:

1954 مانيل (فيليپين)

ايران حضور نداشت

تيم قهرمان: ژاپن1958 توكيو (ژاپن)

52 كيلوگرم: خليل رعيت پنا (نقره)

57 كيلوگرم: غلامحسين زندي (برنز)

62 كيلوگرم: ناصر گيوه‌چي (برنز)

67 كيلوگرم: امامعلي حبيبي (طلا)

73 كيلوگرم: جهانبخت توفيق (نقره)

79 كيلوگرم: نبي سروري (نقره)

87 كيلوگرم: غلامرضا تختي (طلا)

87+ كيلوگرم: عباس زندي (طلا)

تيم قهرمان: ژاپن1962 جاكارتا (اندونزي)

ايران حضور نداشت

تيم قهرمان: ژاپن1966 بانكوك (تايلند)

52 كيلوگرم: علي‌اكبر حيدري (نقره)

57 كيلوگرم: محمدعلي فرخيان (نقره)

63 كيلوگرم: محمدابراهيم سيف‌پور (نقره)

70 كيلوگرم: عبداله موحد (طلا)

78 كيلوگرم: حسين تهامي (نقره)

87 كيلوگرم: محمود معزي‌پور (نقره)

97 كيلوگرم: منصور مهدي‌زاده (طلا)

97+ كيلوگرم: اسكندر فيلابي (طلا)

تيم قهرمان: ژاپن1970 بانكوك (تايلند)

48 كيلوگرم: ابراهيم جوادي (طلا)

52 كيلوگرم: محمد قرباني (طلا)

62 كيلوگرم: شمس‌الدين سيدعباسي (طلا)

68 كيلوگرم: عبداله موحد (طلا)

74 كيلوگرم: محمد فرهنگ‌دوست (نقره)

82 كيلوگرم: علي حاجيلو (نقره)

90 كيلوگرم: داريوش ذاكري (طلا)

100 كيلوگرم: ابوالفضل انوري (برنز)

100+ كيلوگرم: اسكندر فيلابي (طلا)

تيم قهرمان: ايران


 

1974 تهران (ايران)

48 كيلوگرم: سبحان روحي (نقره)

52 كيلوگرم: ابراهيم جوادي (طلا)

57 كيلوگرم: محسن فرح‌وشي (طلا)

62 كيلوگرم: محمدرضا نوايي (برنز)

68 كيلوگرم: محمد خرمي (نقره)

74 كيلوگرم: منصور برزگر (طلا)

82 كيلوگرم: حميد عليدوستي (طلا)

90 كيلوگرم: رضا خرمي (نقره)

100 كيلوگرم: رضا سوخته‌سرايي (نقره)

100+ كيلوگرم: اسكندر فيلابي (طلا)

تيم قهرمان: ايران1978 بانكوك (تايلند)

ايران حضور نداشت

تيم قهرمان: ژاپن1982 دهلي نو (هندوستان)

52 كيلوگرم: محمدحسين دباغي (نقره)

57 كيلوگرم: عسگري محمديان (نقره)

62 كيلوگرم: احمد رضايي (برنز)

74 كيلوگرم: محمدحسين محبي (طلا)

90 كيلوگرم: محمد حسن محبي (طلا)

100  كيلوگرم: محمود گنجي (برنز) 

100+ كيلوگرم: رضا سوخته سرايي (طلا)

تيم قهرمان: ژاپن1986 سئول (كره جنوبي)

48 كيلوگرم: مجيد تركان (طلا)

52 كيلوگرم: يعقوب نجفي جويباري (نقره)

57 كيلوگرم: عسگري محمديان (طلا)

62 كيلوگرم: اكبر فلاح (برنز)

68 كيلوگرم: علي اكبر نژاد (برنز)

82 كيلوگرم: محمد حسين محبي (برنز)

90 كيلوگرم: محمد حسن محبي (نقره)

100 كيلوگرم: كاظم غلامي (برنز)

130 كيلوگرم: عليرضا سليماني (طلا)

تيم قهرمان: كره جنوبي1990 پكن (چين)

52 كيلوگرم: اويس ملاح (طلا)

57 كيلوگرم: جليل جهانشاهي (برنز)

68 كيلوگرم: رسول خادم (نقره)

74 كيلوگرم: بهروز ياري (طلا)

82 كيلوگرم: آيت واگذاري (نقره)

90 كيلوگرم: ايوب بني‌نصرت (برنز)

130 كيلوگرم: رضا سوخته‌ سرايي (طلا)

تيم قهرمان: كره جنوبي1994 هيروشيما (ژاپن)

48 كيلوگرم: نادر رحمتي (طلا)

67 كيلوگرم: اويس ملاح (برنز)

62 كيلوگرم: رضا صفايي (برنز)

68 كيلوگرم: علي اكبر نژاد (طلا)

74 كيلوگرم: بهروز ياري (طلا)

82 كيلوگرم: اميررضا خادم (طلا)

90 كيلوگرم: رسول خادم (طلا)

100 كيلوگرم: ايوب بني نصرت (نقره)

130 كيلوگرم: ابراهيم مهربان (طلا)

تيم قهرمان: ايران1998 بانكوك (تايلند)

54 كيلوگرم: بهنام طيبي (نقره)

58 كيلوگرم: محمد طلايي (برنز)

69 كيلوگرم: امير توكليان (طلا)

85 كيلوگرم: عليرضا حيدري (طلا)

97 كيلوگرم: عباس جديدي (طلا)

130 كيلوگرم: عليرضا رضايي (طلا)

تيم قهرمان: ايران2002 بوسان (كره جنوبي)

55 كيلوگرم: محمد رضايي (برنز)

66 كيلوگرم: عليرضا دبير (نقره)

74 كيلوگرم: مهدي حاجي‌زاده (برنز)

96 كيلوگرم: عليرضا حيدري (طلا)

120 كيلوگرم: عباس جديدي (نقره)

تيم قهرمان: كره جنوبي2006 دوحه (قطر)

60 كيلوگرم: مراد محمدي (طلا)

74 كيلوگرم: اصغر بذري (طلا)

84 كيلوگرم: رضا يزداني (طلا)

96 كيلوگرم: عليرضا حيدري (طلا)

120 كيلوگرم: فردين معصومي (نقره)

تيم قهرمان: ايران

 


2010 گوانگجو (چين)

74 كيلوگرم: صادق گودرزي (طلا)


84 كيلوگرم: جمال ميرزايي (طلا)


96 كيلوگرم: رضا يزداني (طلا)


66 كيلوگرم: مهدي تقوي (نقره)


120 كيلوگرم: فردين معصومي (برنز)

 

تيم قهرمان: ايران

 

 


اینچئون کره جنوبی- 2014 

61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور (طلا)

74 کیلوگرم: عزت اله اکبری (نقره)

86 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار (طلا)

97 کیلوگرم: رضا یزدانی (طلا)

125 کیلوگرم: پرویز هادی (طلا) 

 

تیم قهرمان: ایران

 


 


كشتي فرنگي

1962 جاكارتا (اندونزي)

ايران حضور نداشت

تيم قهرمان: ژاپن1974 تهران (ايران)

48 كيلوگرم: رحيم علي ‌آبادي (طلا)

57 كيلوگرم: حسين تورانيان (طلا)

62 كيلوگرم: اكبر يدالهي (طلا)

68 كيلوگرم: محمد دليريان (طلا)

74 كيلوگرم: هاشم قنبري (طلا)

82 كيلوگرم: خسرو نظافت دوست (نقره)

90 كيلوگرم: جلال كريمي (طلا)

100 كيلوگرم: بهرام مشتاقي (طلا)

100+ كيلوگرم: اسكندر فيلابي (طلا)

تيم قهرمان: ايران1986 سئول (كره جنوبي)

62 كيلوگرم: احد جوان‌صالح (برنز)

74 كيلوگرم‌: رضا اندوز (نقره)

82 كيلوگرم: فريدون بهنام‌پور (برنز)

130 كيلوگرم: رضا سوخته‌سرايي (طلا)

تيم قهرمان: كره جنوبي1990 پكن (چين)

48 كيلوگرم: رضا سيم‌خواه (برنز)

57 كيلوگرم: احد پازاج (برنز)

62 كيلوگرم: حسن يوسفي افشار (نقره)

74 كيلوگرم: مسعود قديمي (برنز)

100 كيلوگرم: محمد نادري (نقره)

130 كيلوگرم: عليرضا لرستاني (نقره)

تيم قهرمان: كره جنوبي1994 هيروشيما (ژاپن)

48 كيلوگرم: رضا سيم‌خواه (نقره)

90 كيلوگرم: حسن بابك (نقره)

تيم قهرمان: (كره جنوبي)1998 بانكوك (تايلند)

130 كيلوگرم: مهدي سبزعلي (طلا)

تيم قهرمان: (كره جنوبي)2002 بوسان (كره جنوبي)

74 كيلوگرم: پرويز زيدوند (برنز)

96 كيلوگرم: مسعود هاشم‌زاده (برنز)

120 كيلوگرم: عليرضا غريبي (برنز)

تيم قهرمان: كره جنوبي2006 دوحه (قطر)

55 كيلوگرم: جاسم اميري (نقره)

66 كيلوگرم: حميد ريحاني (برنز)

74 كيلوگرم: داوود عابدين زاده (نقره)

96 كيلوگرم: مسعود هاشم‌زاده (نقره)

120 كيلوگرم: مهدي شربياني (نقره)

تيم قهرمان: كره جنوبي

 


 

2010 گوانگجو (چين)

60 كيلوگرم: اميد نوروزي (طلا)


66 كيلوگرم: سعيد عبدولي (طلا)


84 كيلوگرم: طالب نعمت‌پور (طلا)


96 كيلوگرم:‌ بابك قرباني (طلا)


74 كيلوگرم: فرشاد عليزاده (برنز)

 

تيم قهرمان: ايران

 

 


 

اینچئون کره جنوبی- 2014 

66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (برنز)

71 کیلوگرم: سعید عبدولی (برنز)

75 کیلوگرم: پیام بویری (برنز)

80 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (طلا)

85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر (برنز)

98 کیلوگرم: مهدی علیاری (طلا)

130 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (برنز)

 

تیم قهرمان: کره جنوبی

در این مسابقات ناداوری علیه کشتی گیران ایرانی بسیار زیاد بود به خصوص کشتی سعید عبدولی و حریف کره ای که با وجود ضربه فنی کردن سعید و اعلام داوران، رای مسابقه توسط هیأت ژوری برگشت و مدال طلای مسلم عبدولی و قهرمانی تیم ایران از دست رفت.

Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي