آقاي نادر باريسي داور بين المللي و رئيس كميته داوران استان

تاريخ درج خبر : یکشنبه 1 آذر 1394
-- آمار بازديد : 901

آقاي نادر باريسي داور بين المللي و رئيس كميته داوران استان

كميته داوران استان اردبيل با سه داور بين المللي و 30 داور با درجه بالاي ملي در سطح استان و كشور در راستاي پيشرفت كشتي استان و برنامه هيات كشتي فعاليت دارند

لذا در كليه مسابقات با آمادگي و جديت در امر قضاوت مسابقات كشتي اقدام مي كنند و سعي دارند كه آخرين و جديدترين قوانين كشتي را ارائه نمايند و مربيان محترم و كشتي گيران را با قوانين جهاني آشنا سازند به نظر بنده تا حدود زيادي هم موفق بوده،‌ جا دارد متذكر شوم كه سطح تحصيلات بالا ،‌شعور و درك داوران و مربيان ،‌شخصيت و منش آنها را ياري نموده است.

كميته داوران استان براي پشتوانه سازي و جوانگرايي داوري با حمايت هيات كشتي استان اقدام به برگزاري يك دوره كلاس استا‍‍ژ داوري نمود و 25 داور ملي درجه 3 به ليست داوران اين استان اضافه شد و در آينده نزديك باعث رونق و پيشرفت داوري استان و كشور خواهد بود.

سياست كميته داوران كشور هم جوانگرايي،‌ محدوديت داوران بين المللي و آماده بودن داوران از لحاظ فيزيكي و عملي و همچنين تسلط به قوانين و مقررات روز كشتي و زبان انگليسي مي باشد. در داوري يك اصل بسيار مهم كه همانا وقت شناسي ، اقدام به اعتراض مربيان و كشتي گيران و حفظ نظم و شخصيت مد نظر داوران محترم باشد.

هدف و برنامه ريزي ما در كميته داوران افزايش تعداد داوران بين المللي حداقل 10 نفر در آينده نزديك و موفقيت ايشان در به دست آوردن كورسيهاي كشوري و جهاني مي باشد انشاالله با لطف و كمك خداوند و تلاش داوران محقق گردد در پايان وظيفه خود مي دانم از حمايت هاي بي دريغ آقاي داور جدي رئيس محترم هيات كشتي كه هميشه كميته داوران را مورد لطف خود قرار داده و همكاران ايشان (اعضاي هيات) تشكر و قدرداني نمايم.

Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي