آقای بهزاد حبیب زاده : مسابقات قهرمان کشوری خردسالان فرنگی

تاريخ درج خبر : یکشنبه 4 مرداد 1394
-- آمار بازديد : 1108

قبل از اعزام تیم کشتی فرنگی خردسالان اردبیل  بین نفرات اول و دوم انتخابی مجدد برگزار شد و همه کشتی گیران در روز شنبه به صورت منسجم درخانه کشتی اردبیل حضور یافتند و تمامی اعضای تیم با گرمکن ورزشی متحدالشکل که از طرف هیات کشتی استان مهیا شده بود با اتوبوس دربست در اختیار تیم  که توسط هیات کشتی اجاره شده بود به استان لرستان اعزام شدند و روز یکشنبه راس ساعت یک بعداز ظهر به محل اسکان رسیدیم و روز دوشنبه راس ساعت 10 صبح مسابقات خردسالان فرنگی شروع شد  که کشتی گیران تیم اردبیل با تعصب خاص و مثال زدنی  کشتی های خوبی گرفتند  در پایان مسابقات  حسین آسیابی زاده در وزن 30 کیلوگرم مقام دوم و امیررضا صحرایی در وزن 42 کیلوگرم مقام سوم  و   سبحان حیدری در وزن 66کیلوگرم دوم   و در وزن 59 کیلوگرم آرمین صالح سوم  شدند در این مسابقات تیم اردبیل موفق به کسب مقام پنجم کشوری شد ضمنا با توجه به اینکه بعد از چندین سال برای اولین بار برای تمامی اعضای تیم گرمکن ورزشی تهیه شده بود  قابل تقدیر است در پایان از زحمات تمامی اعضای هیات کشتی به خصوص رئیس محترم هیات کشتی استان جناب آقای داور جدی کمال تشکر و قدردانی را دارم امیدوارم کشتی اردبیل همچنان رو به  رشد و پیشرفت باشد

 

تهیه و تنظیم : نجف زاده

Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي