سایت اینترنتیتلفن تماسشهرنام و نام خانوادگی

http://www.koshtiardebil.ir

09144516755

استان اردبیل

دکتر عبدالرضا اقبال

 

09143011612

مشگین

میرحسین موسوی

 

09143574752

خلخال

نقی نادری

 

09382633980

نمین

حسین میرزایی

 

09141570852

سرعین

پرویز موسی زاده

 

09144552900

بیله سوار

مهدی صدفی

 

09141579488

پارس آباد

حیدر فرخنده

 

09144545610

گرمی

رحیم علی کیانی

 

09148638400

رضی

خجسته

 

09144543187

نیر

علی مظهری نیری

    
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي