آدرس هیئت کشتی : اردبیل سبلان فاز یک - پشت آهن فروشان - خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

شماره همراه رئیس هیات کشتی : 09143539141

تلفن تماس : 33618030 - 045

فکس : 33630715 - 045

ایمیل : koshtiardebil@yahoo.com

شماره تماس هیات کشتی استانها


Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي